عبور از کشت سنتی

http://carolyngenders.co.uk/test/wp-admin/ به گزارش ایرنا، کمبود آب و بارش ها در سال های اخیر به یکی از مشکلات بخش کشاورزی و زنجیره تولید مواد غذایی در کشور تبدیل شده است زیرا به عقیده کارشناسان، بخش عمده ای از منابع آبی کشور به دلیل کشاورزی سنتی در بخش کشاورزی به هدر می رود.

به تازگی رضا راعی رئیس گنجینه کمیته ملی آب ایران، هدر رفت آب بخش کشاورزی را ۶۰ و بهره وری آن را حدود ۴۰ درصد عنوان کرده و گفته است: این میزان هدر رفت آب درحالیست که با کمبود بارش ها، کمبود ذخایر آبی و بحران کم آبی، تبخیر و نداشتن سیستم کشاورزی مدرن روبرو هستیم

غلامرضا تقوی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره وضعیت آب بخش کشاورزی و توسعه کشت گلخانه ای و تاثیر آن در افزایش بهره وری آب افزود: با توجه به بحران آب، دولت توسعه کشت گلخانه ای و انتقال برخی محصولات از جمله سبزی و صیفی از فضای آزاد به فضای گلخانه ای را به طور جدی در دستور کار خود قرار داد.

وی اظهار داشت: با اقدام های انجام شده در سالهای اخیر مجموع سطح زیرکشت گلخانه های کشور به ۱۲ هزار و ۴۰۰ هکتار رسیده است که تا سال ۱۴۰۴ خورشیدی، ۴۸ هزار و ۳۵۰ هکتار به کشت گلخانه ای کشور اضافه خواهد شد.

http://siblisresearch.com/?ajax=1 تقوی تصریح کرد: با توسعه کشت گلخانه ای بهره وری آب ۱۰ تا ۱۲ برابر نسبت به فضای باز افزایش می یابد